Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta čkbr. 237/5 k.o. Podvinje Miholečko