NEPRAVILNOSTI

Osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

– zaprimati obavijesti o nepravilnostima,

– pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

– sastavljati polugodišnje i godišnje izvještaje o nepravilnostima

– surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom pri Ministarstvu financija.

Osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Sveti Petar Orehovec imenovana je:

Martina Hasanec

Sveti Petar Orehovec 12, 48267 Orehovec

tel: 048/270-699, fax: 048/856-144, e-mail: procelnik@svetipetarorehovec.hr

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti