Jednostavna nabava-radovi na adaptaciji starog vatrogasnog doma Miholec

Jednostavna nabava-radovi na adaptaciji starog vatrogasnog doma Miholec

Rok za podnošenje ponuda za radove na adaptaciji starog vatrogasnog doma Miholec je 21. studenoga 2023. godine do 15,00 sati na adresu Općina Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12, 48267 Orehovec, s naznakom „NE OTVARATI – RADOVI NA ADAPTACIJI STAROG VATROGASNOG DOMA MIHOLEC“.

Javni poziv

Kopija Troškovnik Stari dom Miholec PRAZNI

Share on email
Share on print
Share on facebook