NAKNADE, POREZI I DOPRINOSI

POREZ NA POTROŠNJU

Zakonom o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16. i 101/17) i Odlukom o općinskim porezima Općine Sveti Petar Orehovec (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije”

Pročitaj više »

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Zakonom o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16. i 101/17) i Odlukom o općinskim porezima Općine Sveti Petar Orehovec (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije”

Pročitaj više »

KOMUNALNA NAKNADA

Komunalna naknada – dužnost prijave činjenica bitnih za utvrđivanje obveze Na temelju članka 94. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 – Odluka

Pročitaj više »