ODLUKE I AKTI

Odluka o mrtvozorstvu

Za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti odnosno pregleda osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Sveti Petar Orehovec imenovani su: a) Ana Kamenjašević,

Pročitaj više »