ZEMLJOPISNO RELJEFNA OBILJEŽJA

Zgrada općine Sveti Petar Orehovec

Općina Sveti Petar Orehovec nalazi se u zapadnom dijelu Koprivničko-križevačke županije. Općina se prostire na površini od 91,05 km2 i prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine broji 4.583 stanovnika.

Geografski spada u Kalničko Prigorje i dobro je prometno povezana zahvaljujući državnoj cesti D22 Novi Marof-Možđenec-Sudovec-Gornja Rijeka-Križevci koja prolazi kroz Općinu.

Naselje Sveti Petar Orehovec ima oko tristotinjak stanovnika i jedno je od najmanjih općinskih središta u Hrvatskoj.

Pretežito poljoprivredni kraj i izoliranost, doprinijeli su očuvanosti prirode i većeg broja autohtonih klijeti i starih kuća građenih tradicionalnim načinom. Budućnost žitelja ovog kraja u neraskidivoj je vezi tradicije i običaja te upotrebe suvremene tehnologije u razvoju poljoprivrede, obrtništva i turizma. Na području Sv. Petra Orehovca nalaze se i vrijedni arheološki nalazi i sakralni objekti, kao što su župna crkva sv. Petra u Sv.Petru Orehovcu i župna crkva sv. Mihovila u Miholcu, koji ovaj kraj čine zanimljivom destinacijom. Očuvane stare kuće i klijeti, sakralne građevine i ljepota prirode koja pruža toliko željeni mir i čisti zrak dovoljan su razlog za posjet ovome kraju.

U sastavu Općine nalaze se sljedeća naselja: Bočkovec, Bogačevo, Bogačevo Riječko, Brezje Miholečko, Brežani, Črnčevec, Dedina, Donji Fodrovec, Ferežani, Finčevec, Gorica Miholečka, Fodrovec, Gregurovec, Gušćerovec, Hižanovec, Hrgovec, Kapela Ravenska, Kusijevec, Međa, Miholec, Mikovec, Mokrice Miholečke, Orehovec, Piškovec, Podvinje Miholečko, Rovci, Sela Ravenska, Selanec, Selnica Miholečka, Sveti Petar Orehovec, Šalamunovec, Vinarec, Voljavec Riječki, Vukovec, Zaistovec i Zamladinec.

Ne parkirati u blizini škole, treba paziti na muglere.