Jednostavna nabava-izgradnja dijela nogostupa u naselju Fodrovec (Faza 1)