Upisi djece u Dječji vrtić “Mali Petar”

Upisi djece u Dječji vrtić “Mali Petar”

Pozivaju se roditelji/skrbnici/posvojitelji djece koja navršavaju godinu dana do 3. travnja 2022. godine pa do polaska u osnovnu školu da podnesu zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Mali Petar.

Zahtjevi se podnose od 24. veljače 2022. godine do 9. ožujka 2022. godine pisanim putem Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Mali Petar na adresu: Općina Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12, 48267 Orehovec s naznakom: “Prijava za upis u Dječji vrtić Mali Petar” ili na adresu elektroničke pošte djecjivrticmalipetar@gmail.com

Očekivani početak rada Dječjeg vrtića Mali Petar je 1. travnja 2022. godine.

Obavijest-o-upisu-djece-u-Djecji-vrtic-Mali-Petar

Zahtjev-za-upis MP

Share on email
Share on print
Share on facebook