Savjetovanje – Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar Orehovec

Savjetovanje – Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar Orehovec

Share on email
Share on print
Share on facebook