Promocija knjige “Sakralni objekti i sakralna baština na području Općine Sveti Petar Orehovec”

Promocija knjige “Sakralni objekti i sakralna baština na području Općine Sveti Petar Orehovec”

Promocija će se održati dana 29. lipnja 2023. godine (četvrtak) s početkom u 20,30 sati u prostorijama Društveno kulturnog centra Sveti Petar Orehovec.

Share on email
Share on print
Share on facebook