Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH na području Općine Sveti Petar Orehovec u 2024. godini, zajedno sa svim popratnim planovima i odlukama koje Program zahtjeva