Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec

Poziv za 9. sjednicu vijeća – 2022

Odluka KP

Zaključak vijeća o prihvaćanju IZVJEŠĆA OPĆINSKOG KOMUNALNOG PODUZEĆA SVETI PETAR OREHOVEC 2021

Izvršenje proračuna za 2021. godinu 2021 Izvršenje

Zaključak Izvješće održavanje kom infrastrukture u 2021.

Zaključak vijeća o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje u 2021.

Zaključak vijeća o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi – 2021.

Zaključak vijeća o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu- 2021.

Zaključak vijeća o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju- 2021.

Zaključak vijeća o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti- 2021.

Zaključak vijeća o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi- 2021.

Zaključak vijeća o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu- 2021.

Zaključak vijeća o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa nezakonito izg zgrada – 2021.

Zaključak vijeća o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa poticanja razvoja poljoprivrede- 2021.

Zaključak vijeća o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem- 2021.

Zaključak vijeća o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumksog doprinosa- 2021.

Zaključak vijeća o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava za HGSS Stanica Koprivnica- 2021.

Zaključak vijeća o prihvaćanju izvješća ztrošku sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta- 2021.

odluka_o_raspodjeli_rezultata_za_2021._godinu

Kodeks-ponasanja-clanova-Opcinskog-vijeca-Opcine-Sveti Petar Orehovec

Program gospodarstvo 2022

Program potpora u poljoprivredi 2022

Program-potpora-za-poticanje-razvoja-turizma-u-2022.-godini (1)

Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Mali Petar

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Mali Petar2

odluka_o_dopuni Odluke o nacinu_utvrdivanja_osnovne_place_radnika_u_djecjem_vrticu_mali petar

Odluka o cijeni usluga Dječjeg vrtića Mali Petar 2

Odluka o prodaji kuće i zgrade u ruševnom stanju k.o. Fodrovec

Odluka o prodaji kuće i zgrade u ruševnom stanju k.o. Gregurovec

odluka o prodaji kuće i zgrade u ruševnom stanju k.o. Mikovec

Share on email
Share on print
Share on facebook