Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec

Poziv za 6. sjednicu vijeća – 2021

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2021. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2021. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu u 2021.

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2021. godini

Program o izmjenama programa poticanja razvoja poljoprivrede u 2021. godini

Izmjene Programa potpora u poljoprivredi 2021

I izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

Program javnih potreba u sportu u 2022. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2022. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini

Program namjenskog korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 2022

Program javnih potreba u osnovnom školstvu u 2022

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2022. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u 2022

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a 2022

Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Program poticanja poljoprivrede u 2022

Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje poljoprivrednog zemljišta 2022

Program-koristenja-sredstava-od-prenamjene-polj.-zemeljista 2022

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2022. godini

Proračun 2022 I PROJEKCIJE 2023. I 2024

Odluka-financiranje polit.stranaka za 2022.

Odluka o izvršenju Proračuna za 2022

Zapisnik sa 6. sjednice vijeća – 2021.

Share on email
Share on print
Share on facebook