Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec

Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec

Poziv za 21. sjednicu vijeća – 2023

Odluka vijeća o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Sv. P Orehovec

Odluka o prodaji čkbr. 1079 i 1078 1 4 k.o. Sveti Petar Orehovec

Odluka o prodaji čkbr. 2622 4 k.o. Sveti Petar Orehovec

Odluka o sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća

Odluka o darovanju VATROGASNI DOM MOKRICE

Odluka o darovanju VATROGASNI DOM KAPELA RAVENSKA

Odluka o dodjeli prigodnih poklona roditeljima sa 3 i više djece – 2023.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Sveti Petar Orehovec 2023

II. Izmjene i dopune Proračuna 2023.

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

Program o izmjeni programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom u 2023. godini

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2023. godini

Program o izmjeni Programa kroištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednim zemljištem u 2023. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu u 2023. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2023. godini

Program o izmjenama programa poticanja razvoja poljoprivrede u 2023. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu u 2023.

Program o izmjenama Programa javnih poteba u protupožarnoj zaštiti u 2023.

Program o izmjenama Programa javnih poteba u kulturi u 2023. godini

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2023. godini

ODLUKA~1

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI KOMUNALNOM PODUZEĆU KRIŽEVCI

Zapisnik sa 20. sjednice vijeća – 2023 telefonska

Zapisnik sa 19. sjednice vijeća – 2023

Share on email
Share on print
Share on facebook