Poziv na izlaganje geodetskog elaborata, rekonstrukcija DC 22, dionica Vukovec-Guščerovec

Poziv na izlaganje geodetskog elaborata, rekonstrukcija DC 22, dionica Vukovec-Guščerovec

Na zahtjev naručitelja Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina ulica 3, 10000 Zagreb, Projektni biro P45 d.o.o. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, izradio je geodetski elaborat temeljem izvršne lokacijske dozvole za zahvat u prostoru -Rekonstrukcija državne ceste DC22, dionica: Vukovec-Guščerovec, infrastrukturne namjene prometnog sustava, na katastarskim česticama u katastarskim općinama Finčevec, Sv. Petar Orehovec, Međa i Guščerovec.

Na javni uvid pozivaju se svi nositelji prava na predmetnim katastarskim česticama ceste i katastarskim česticama koje neposredno graniče sa česticama ceste.Javni uvid u geodetske elaborate održat će se dana 30.09.2021 (četvrtak) u periodu od 10:00 do 12:00 sati u prostoriji vijećnice Općine Sv. Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12 , 48267 Orehovec.

Poziv na izlaganje geod elaborata DC22

Share on email
Share on print
Share on facebook