Povoljniji željeznički prijevoz redovitih studenata

Povoljniji željeznički prijevoz redovitih studenata

Vlada Republike Hrvatske je na 150. sjednici donijela Zaključak o prihvaćanju pilot-projekta povoljnijega javnog željezničkog prijevoza studenata, kojim se za oko 113.000 redovnih studenata na području Republike Hrvatske omogućuje neograničeno korištenje željezničkog prijevoza. Studenti će moći putovati vlakom po jedinstvenoj cijeni od 75 kuna ili 9,95 eura za mjesečnu kartu te će kartu moći koristiti za svakodnevne odlaske na studij kao i za povremena putovanja. Predviđeno razdoblje provedbe Pilot-projekta je od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine.

Kako ostvariti pravo na povoljniji prijevoz?

Redovni studenti pravo na povoljniji prijevoz ostvaruju na temelju pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza s odgovarajućim profilima. Mjesečne karte preuzimaju se na blagajnama.

Izrada pametne kartice s profilima za povoljniji prijevoz redovnih studenata naplaćuje se 20 kn (2,65 €). Profil na pametnoj kartici vrijedi do 30. rujna 2023. godine.

Za izradu pametne kartice potrebno je dostaviti:

  • zahtjev za izradu pametne kartice (zahtjev sadrži i potvrdu obrazovne ustanove o redovnom studiju). Potvrda koja se dostavlja može se preuzeti i na visokom učilištu ili putem portala e-Građani odabirom usluge iz kategorije Odgoj i obrazovanje odabirom e-zapis o statusu studenta ili putem Studomata odabirom usluge Potvrde (e-zapis o statusu studenta),
  • fotografiju u boji veličine 3×3,5 cm koja ne smije biti starija od godinu dana.

Zahtjev, potvrdu i fotografiju možete poslati putem e-maila studenti@hzpp.hr, pošte ili ga predati na blagajni. Najbližu blagajnu potražite na karti.

Ako zahtjev predajete putem e-maila studenti@hzpp.hr ili šaljete poštom, iznos od 20 kn (2,65 €) potrebno je uplatiti na IBAN HR9523400091510252920 (pod svrhu uplate potrebno je navesti izrada pametne kartice – studenti) te uz ime i prezime studenta, priložiti potvrdu o plaćanju i navesti na kojoj blagajni želite preuzeti pametnu karticu.

Ako zahtjev za izradu pametne kartice šaljete poštom, možete poslati na jednu od sljedećih adresa:

Regionalna jedinica Zagreb, Trg Ante Starčevića 1, 10 000 Zagreb
Regionalna jedinica Vinkovci, Ante Starčevića 79, 32 100 Vinkovci
Regionalna jedinica Split, Obala kneza Domagoja 8, 21 000 Split
Regionalna jedinica Rijeka, Trg kralja Tomislava 1, 51 000 Rijeka
Regionalna jedinica Varaždin, Kolodvorska 17, 42 000 Varaždin.

Ako zahtjev predajete na blagajni, iznos od 20 kn (2,65 EUR) potrebno je platiti prilikom preuzimanja pametne kartice.

Napomena za studente koji imaju pametnu karticu
Studenti koji imaju pametnu karticu sa studentskim profilom ne trebaju izrađivati novu, nego s postojećom karticom i potvrdom obrazovne ustanove o statusu redovnog studenta za akademsku godinu 2022/2023. doći na blagajnu gdje će, uz izdavanje novog profila bez naknade, ostvariti pravo na povoljnija putovanja. Profil na pametnoj kartici vrijedi do 30. rujna 2023. godine.

Dodatne informacije možete zatražiti na e-mail studenti@hzpp.hr.

Ostale informacije o projektu kao i o ostvarivanju prava na povoljniji prijevoz studenata nalaze se na internetskoj stranici HŽPP-a: https://www.hzpp.hr/povoljnija-putovanja-studenata?p=275

Share on email
Share on print
Share on facebook