Popis gospodarskih subjekata s kojima je Općina Sveti Petar Orehovec u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Općina Sveti Petar Orehovec u sukobu interesa

Na temelju članka 80., stavka 2., točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22) i članka 48. Statuta Općine Sveti Petar Orehovec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/21), općinski načelnik Općine Sveti Petar Orehovec objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC, KAO JAVNI NARUČITELJ, SUKLADNO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), U SUKOBU INTERESA:

Općina Sveti Petar Orehovec, kao javni naručitelj, nije u sukobu interesa sa nijednim gospodarskim subjektom uključenim u provedbu postupka javne nabave.                                                                                                   

 Popis gospodarskih subjekata

Share on email
Share on print
Share on facebook