Plan nabave Općine Sveti Petar Orehovec za 2023. godinu

Plan nabave Općine Sveti Petar Orehovec za 2023. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16. i 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 101/17. i 144/20), Plan nabave Općine Sveti Petar Orehovec za 2023. objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Plan nabave za 2023

Share on email
Share on print
Share on facebook