Održano javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

Održano javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

Sukladno članku 94. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon) o predmetnom prijedlogu prostornog plana provodi se javna rasprava. Javna rasprava, odnosno javni uvid trajat će 8 dana, od 28. ožujka 2022. godine do 04. travnja 2022. godine. Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec, na adresi Orehovec 2, Orehovec svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati te na mrežnim stranicama Općine Sveti Petar Orehovec, www.svetipetarorehovec.hr i izrađivača Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, www.prostorno-kkz.hr.

U skladu s člankom 99. st. 1. Zakona, održano je javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem. Javno izlaganje Prijedloga Plana održalo se 30. ožujka 2022. u 10,00 sati u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec, na adresi Orehovec 2, Orehovec.

Datum, mjesto i vrijeme javnog izlaganja objavljeni su u:

O održanom javnom izlaganju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem biti će sastavljen Zapisnik o javnom izlaganju koji će biti dostupan u sklopu Izvješća o javnoj raspravi po završetku javne rasprave.

Share on email
Share on print
Share on facebook