Održan sastanak s predstavnikom Hrvatskih cesta

Održan sastanak s predstavnikom Hrvatskih cesta

Dana 09. lipnja 2021. godine (srijeda) u vijećnici Općine Sveti Petar Orehovec održan je sastanak općinskog načelnika Općine Sveti Petar Orehovec sa rukovoditeljem Hrvatskih cesta, Poslovne jedinice Varaždin, gospodinom Davorom Bobičancem. Na sastanku razgovarano je o prometnim rješenjima državne ceste DC22 u naseljima Vukovec, Finčevec, Sveti Petar Orehovec i Guščerovec.

Share on email
Share on print
Share on facebook