Održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda

Održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda

Dana 04. kolovoza 2021. godine (srijeda) održan je u Vijećnici općine Sveti Petar Orehovec radni sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda kojem su prisustvovali voditeljica ispostave Hrvatskih voda iz Bjelovara Mirela Savić i Ivan Hajoš. Na sastanku se razgovaralo o održavanju vodotoka i vodnih objekata te planovi za naredno razdoblje. Posebni iskaz interesa općine odnosio se za daljnju regulaciju potoka Guščerovec, potoka Finčevec i potoka Velika.

Share on email
Share on print
Share on facebook