Održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda i Vodnih usluga d.o.o. Križevci

Održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda i Vodnih usluga d.o.o. Križevci

14. listopada 2021. godine u Vijećnici Općine Sveti Petar Orehovec održan je sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda, Vodnih usluga d.o.o. Križevci i projektantima, vezano za projektiranje odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području Općine Sveti Petar Orehovec.

 

Share on email
Share on print
Share on facebook