OBAVIJEST poljoprivrednicima Općine Sveti Petar Orehovec

OBAVIJEST poljoprivrednicima Općine Sveti Petar Orehovec

Dana 21.03.2023. (utorak) u 10 sati u kulturnom centru Općine Sveti Petar Orehovec održati će se predavanje u vezi niže navedenih tema, za sve zainteresirane poljoprivrednike.  Okvirno trajanje predavanja je od 10:00 do 12:00 sati.

  • Zelena arhitektura i Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023 – 2027.
  • Izravna plaćanja i IAKS mjere u 2023. godini (podnošenje Zahtjeva za potpore u poljoprivredi – novosti)
  • Pravila uvjetovanosti

Predavač: Viši stručni savjetnik, Slavko Kopilović, dipl.ing.agr.

 

Share on email
Share on print
Share on facebook