Obavijest o prijavi štete nastale uslijed prirodne nepogode suše

Obavijest o prijavi štete nastale uslijed prirodne nepogode suše

Zbog visokih temperatura i suše ove godine, na području Općine Sveti Petar Orehovec nastale su velike štete na ratarskim kulturama, voćnjacima i vinogradima.

Na zahtjev Općine Sveti Petar Orehovec, 26. kolovoza 2022. godine župan Koprivničko-križevačke županije proglasio je prirodnu nepogodu za cijelo područje Općine Sveti Petar Orehovec.

Poljoprivredni proizvođači štetu mogu prijaviti do 05. rujna 2022. godine putem elektroničke pošte na adresu opcina-orehovec@kc.t-com.hr, a prijava se može predati i osobno u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec u uredovno radno vrijeme od 7,30 do 15,30 sati.

Obrazac prijave štete dostupan je u nastavku na web stranici Općine Sveti Petar Orehovec (može se preuzeti i u prostorijama JUO općine), a uz njega je obavezno priložiti:

  • presliku osobne iskaznice
  • dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-U – kopija lista A i B Zahtjeva za potporu.
  • IBAN žiro ili tekućeg računa (dostaviti i presliku kartice)
  • kontakt prijavitelja štete

U prijavi je potrebno navesti površinu i postotak štete za ratarsku kulturu, za voćarsku kulturu potrebno je uz površinu navesti i broj komada voćki te obavezno je li za navedene kulture ugovoreno osiguranje.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

Za sve upite ili nejasnoće kod ispunjavanja obrazaca, molimo Vas da se javite u Općinu Sveti Petar Orehovec putem telefona: 048/ 856-141.

PN_OBRAZAC

Odluka o proglašenju – suša

Share on email
Share on print
Share on facebook