Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

Javna rasprava, odnosno javni uvid trajat će 8 dana, od 28. ožujka 2022. godine do 4. tranja 2022. godine. Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se 30. ožujka 2022. u 10,00 sati u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec. Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 4. travnjom 2022. godine.

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

A. TEKSTUALNI DIO-20220328T081509Z-001

B. GRAFIČKI DIO-20220328T081527Z-001

C. OBVEZNI PRILOZI-20220328T081542Z-001

Share on email
Share on print
Share on facebook