MRRFEU donijelo Odluku o odabiru projekta “Sanacija i obnova nogometnog igrališta NK “Ratar” Miholec – I. faza”

MRRFEU donijelo Odluku o odabiru projekta “Sanacija i obnova nogometnog igrališta NK “Ratar” Miholec – I. faza”

Odlukom KLASA: 973-02/23-01/526, URBROJ: 538-09-1/263-23-1 od 29. prosinca 2023. godine prihvaćen je Program održivog razvoja lokalne zajednice (pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije), kroz koji je objavljen Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata u 2024. godini. Povjerenstvo za odabir projekata u svom je Izvješću o procjeni između ostalog predložilo i pozitivno ocijenilo projekt Općine Sveti Petar Orehovec vezano za Sanaciju i obnovu nogometnog igrališta NK “Ratar” Miholec – I. faza, te odobrilo iznos financiranja od 55.000,00 €.

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Programi/2024//Odluka%20o%20odabiru%20projekata%20PORLZ%202024..pdf

Share on email
Share on print
Share on facebook