Jednostavna nabava-radovi na modernizaciji (asfaltiranju) nerazvrstanih cesta (ponovni Javni poziv)

Jednostavna nabava-radovi na modernizaciji (asfaltiranju) nerazvrstanih cesta (ponovni Javni poziv)

Rok za dostavu ponuda na Javni poziv za dostavu ponuda za modernizaciju nerazvrstanih cesta je 16. listopada 2023. godine do 15,00 sati osobno ili poštom na adresu: Općina Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12, 48267 Orehovec, s naznakom: “NE OTVARATI-NATJEČAJ ZA MODERNIZACIJU (ASFALTIRANJE) NERAZVRSTANIH CESTA”.

Javni poziv

Prilog 1. Izjava o jamstvenom roku

troškovniK PRAZNI

Share on email
Share on print
Share on facebook