Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Sveti Petar Orehovec u 2021. godini

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Sveti Petar Orehovec u 2021. godini

Općina Sveti Petar Orehovec objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Sveti Petar Orehovec u 2021. godini.

Kranji rok za podnošenje prijava je 20. rujna 2021. godine do 15,00 sati, a dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.

1Pravilnik

2. Odluka načelnika o načinu raspodjele sredstava

3. Javni natječaj

4. Upute za prijavitelje

5. obrazac prijave projekta

6. Obrazac proračuna projekta

7. Obrazac izjave o izbjegavanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

9. Obrazac za ocjenu kvalitete programa – prioritetno područje 3

10. obrazac popisa priloga

11. obrazac nacrta ugovora

12. obrazac opisnog izvješćivanja

13. Obrazac financijskog izvješća

Share on email
Share on print
Share on facebook