Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Sveti Petar Orehovec

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Sveti Petar Orehovec

U pripremi je izrada nacrta Proračuna, stoga se pozivaju sve fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Sveti Petar Orehovec i ostalu zainteresiranu javnost da se uključe u kreiranje prijedloga Proračuna za 2024. godinu i projekcija 2025. i 2026. godinu.

Javni poziv za dostavu prijedloga za izradu proračuna

 

Share on email
Share on print
Share on facebook