Javni poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova modernizacije javne rasvjete na području Općine Sveti Petar Orehovec

Javni poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova modernizacije javne rasvjete na području Općine Sveti Petar Orehovec

Općina Sveti Petar Orehovec objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti za izvođenje radova na modernizaciji javne rasvjete na području Općine Sveti Petar Orehovec.

Javni poziv objavljen je 12. listopada 2021. godine, a krajnji rok za dostavu ponuda je 21. listopada 2021. godine do 15,00 sati.

Dokumentacija javnog natječaja – 2021

Obrazac-2-Troskovnik.

Share on email
Share on print
Share on facebook