Javni poziv – usluga organizacije manifestacije “Petrovo 2023.”

Javni poziv – usluga organizacije manifestacije “Petrovo 2023.”

Ponude poslati do 21. lipnja 2023. godine do 15,00 sati na e-mail: opcina-orehovec@kc.t-com.hr ili poštom na adresu Općina Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12, 48267 Orehovec, s naznakom “Javni poziv za organizaciju manifestacije Petrovo 2023.”.

Javni poziv manifestacija Petrovo 2023

Share on email
Share on print
Share on facebook