Javni poziv – podizanje razine konkurentnosti izgradnjom genetskog potencijala u stočarstvu

Javni poziv – podizanje razine konkurentnosti izgradnjom genetskog potencijala u stočarstvu

Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede da, u skladu s aktivnosti: A 100701-Podizanje razine konkurentnosti izgradnjom genetskog potencijala u stočarstvu podnesu zahtjev za subvencijom. Zahtjev se podnosi do 1. prosinca 2022. godine na propisanom obrascu.

I Z J A V A da korisnik je-nije u sustavu PDV-a

I Z J A V A o korištenim potporama male vrijednosti

Javni poziv za umjetno osjemenjivanje

Obrazac zahtjeva A – 100701 goveda

Obrazac zahtjeva A – 100701 svinje

Share on email
Share on print
Share on facebook