Javni natječaj za prodaju stambene zgrade-kuće označene kao čkbr. 2622/4 k.o. Sveti Petar Orehovec

Javni natječaj za prodaju stambene zgrade-kuće označene kao čkbr. 2622/4 k.o. Sveti Petar Orehovec

Javni natječaj za prodaju stambene zgrade-kuće označene kao čkbr. 2622/4 k.o. Sveti Petar Orehovec objavljen je dana 5. prosinca 2023. godine. Rok za dostavu ponuda počinje teči prvog dana od dana objave te traje 8 dana od dana objave, odnosno krajnji rok za dostavu ponuda je 13. prosinca 2023. godine.

Javni natječaj

 

Share on email
Share on print
Share on facebook