Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Sveti Petar Orehovec u 2024. godini.