Izgradnja dječjeg vrtića u Općini Sveti Petar Orehovec

Izgradnja dječjeg vrtića u Općini Sveti Petar Orehovec

Naziv projekta: Izgradnja dječjeg vrtića u Općini Sveti Petar Orehovec

Kratki opis projekta:

Projekt se odnosi na izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Općini Sveti Petar Orehovec

Aktivnosti koje će se provesti ovim projektom  odnose se na:

  1. Aktivnosti upravljanja projektom (tehničko upravljanje, nadzor nad gradnjom, financijsko upravljanje projektom, javna nabava),
  2. Aktivnosti vezane uz izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u naselju Sveti Petar Orehovec,
  3. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti koji se ostvaruju putem informativne  ploče.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta odnose se na doprinos održivom razvoju ruralnih krajeva i provedbu demografskih mjera čime bi se povećao društveni standard i smanjili troškovi mladim obiteljima koji sada odvoze djecu izvan mjesta stanovanja gdje postoje organizirani  vrtići.

Specifični ciljevi odnose se na:

  • Izgradnju vrtića
  • Opremanje vrtića

Rezultati projekta :

Očekivani mjerljivi rezultati projekta odnose se na stvorene uvjete za vrtićki odgoj što znači da se rezultati projekta mogu opisati kao:

  • Izgrađen dječji vrtić,
  • Opremljen dječji vrtić potrebnom opremom,
  • Ishođena uporabna dozvola.

Navedenim rezultatima postići će se dugoročni održivi razvoj zajednice jer će se stvoriti uvjeti i standard koji imaju okolni gradovi, te će mladi imati manju potrebe za iseljavanjem u razvijenije jedinice lokalne samouprave.

Ukupna vrijednost projekta:

10.686.021,14 HRK

Iznos potpore:

7.400.065,00 HRK

Udio u sufinanciranom dijelu:

85% Europska unija, 15% Republika Hrvatska

Razdoblje provedbe projekta:

2018.-2022.

Kontakt osoba za više informacija:

Martina Hasanec, 091/444-3069, e-mail: procelnik@svetipetarorehovec.hr

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Share on email
Share on print
Share on facebook