INFORMATIVNA RADIONICA ZA PRIPREMU PRIJAVE NA V. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU T.O. 2.1.1.

INFORMATIVNA RADIONICA ZA PRIPREMU PRIJAVE NA V. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU T.O. 2.1.1.

LAG PRIGORJE ZAGORJE najavljuje informativnu radionicu za prijavu na raspisani natječaj LAG za provedbu tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu.

Radionica će se održati u četvrtak 09. ožujka 2023. u 18.00 sati u Uredu LAG-a PRIZAG, Antuna Mihanovića 3, Novi Marof.

Mole se svi potencijalni prijavitelji da se odazovu radionici.

Share on email
Share on print
Share on facebook