Energetska obnova upravne zgrade Općine Sveti Petar Orehovec

Energetska obnova upravne zgrade Općine Sveti Petar Orehovec

Naziv projekta: Energetska obnova upravne zgrade Općine Sveti Petar Orehovec

Naziv korisnika: Općina Sveti Petar Orehovec

Ukupna vrijednost projekta: 630.221,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 369.174,81 kn

Razdoblje provedbe projekta: ožujak 2019- ožujak 2021

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

PDF dokument: energ_obnova_upravne_zgrade

 

Share on email
Share on print
Share on facebook