Donacije i sponzorstva za 2013. godinu

Donacije i sponzorstva za 2013. godinu

Sponzorstvo i donacije

Na nalog Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, a kao potvrdu transparentnosti rada Općine Sveti Petar Orehovec, u nastavku su prikazani podaci o iznosima donacija i sponzorstva za 2013. godinu.

VATROGASNA ZAJEDNICA

OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC

pokroviteljstvo i financiranje troškova nabave pehara za vatrogasno natjecanje 3.173,78 kn
NK Ratar Miholec financiranje troškova nabave pehara i statua za malonogometni turnir 1.017,41kn
NK Prigorje Sveti Petar Orehovec financiranje troškova nabave pehara u malonogometnom turniru za blagdan Petrovo 516,98 kn
NK Dragovoljac Bočkovec financiranje i nabava pehara u molonogometnom turniru organiziranom na blagdan Antunova 505,10 kn
NK Hrvatski Bojovnik Mokrice Miholečke financiranje i nabava pehara u malonogometnom turniru 500,90 kn
Vatrogasna Zajednica Općine Sveti Petar Orehovec financiranje snimanje reportaže Dani Piva-2013. u Gregurovcu za VTV Varaždinsku televiziju 625,00 kn
Share on email
Share on print
Share on facebook