Dogradnja DV “Mali Petar” u naselju Sveti Petar Orehovec: radovi teku prema planu

Dogradnja DV “Mali Petar” u naselju Sveti Petar Orehovec: radovi teku prema planu

Dana, 10. travnja 2024. godine održana je koordinacija  na gradilištu Djećjeg vrtića “Mali Petar” u Svetom Petru Orehovcu. Iskazano je zadovoljstvo u napretku i tijeku radova, budući da dinamika dogradnje teče prema terminskom planu. Provedbu projekta „Dogradnja Dječjeg vrtića Mali Petar u naselju Sveti Petar Orehovec“ Europska unija sufinancira u iznosu od 324.905,44 eura.

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Sveti Petar Orehovec te ne odražava nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njegov sadržaj.“

 

 

Share on email
Share on print
Share on facebook