NATJEČAJI

Komunalni redar

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 97/21 od 3. rujna 2021. godine. Natječaj za prijam komunalnog redara Opis poslova i podaci o plaći Poziv

Pročitaj više »