Upisi u dječji vrtić Mali Petar

Upisi u dječji vrtić Mali Petar

Pozivaju se roditelji/skrbnici/posvojitelji djece koja navršavaju godinu dana do 31. kolovoza 2022. godine pa do polaska u osnovnu školu da podnesu zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Mali Petar.

Zahtjevi za upis dostavljaju se isključivo pisanim putem Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Mali Petar na adresu:

Dječji vrtić Mali Petar, Sveti Petar Orehovec 63, 48267 Orehovec s naznakom: Prijava za upis u Dječji vrtić Mali Petar.

Zahtjevi se podnose od 9. lipnja 2022. godine do 24. lipnja 2022. godine za ostvarivanje prava na sudjelovanje

u sljedećim programima:

  1. REDOVITI CIJELODNEVNI 10-SATNI PROGRAM za djecu u dobi od prve godine života do polaska u osnovnu školu
  2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 SATI GODIŠNJE) za djecu koja do 31. ožujka 2023. godine navršavaju šest godina, obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom.                                                                                                                                                                                                                                                                             Obavijest-o-upisu-djece-u-Djecji-vrtic-Mali-Petar-2022-2023                                                                                                                                                                                                                                           Zahtjev-za-upis Mali Petar
Share on email
Share on print
Share on facebook