NEPRAVILNOSTI

Osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

– zaprimati obavijesti o nepravilnostima,

– pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

– sastavljati polugodišnje i godišnje izvještaje o nepravilnostima

– surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom pri Ministarstvu financija.

Osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Sveti Petar Orehovec imenovana je: