Naziv korisnika: Općina Sveti Petar Orehovec

Ukupna vrijednost projekta: 7.720.795,83 kn

Iznos potpore: 7.536.800,00 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Program ruralnog razvoja 2014.-2020. Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH.

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je poboljšanje cestovne infrastrukture na području Općine Sveti Petar Orehovec kako bi se osiguralo sigurnije i udobnije kretanje vozila, dok je svrha projekta eliminirati nestandardne prometne uvjete, odnosno omogućiti normalno odvijanje prometa rekonstrukcijom postojeće prometnice (nerazvrstane ceste).

Očekivani rezultati projekta: Provedbom projekta rekonstruirati će se sveukupno 11 dionica nerazvrstane ceste NC1 na području Općine Sveti Petar Orehovec i to dionica između naselja Guščerovec, Bočkovec, Piškovec, Sveti Petar Orehovec, Vinarec, Orehovec, Međa, Gregurovec, Miholec, Ferežani, Brežani, Zaistovec, Mokrice Miholečke, Brezje Miholečko, Podvnije Miholečko i Hižanovec. Rekonstruirati će se ukupno 12.129,78 m nerazvrstane ceste. Rekonstrukcijom će se omogućiti brže, sigurnije i ekonomičnije prometovanje te će se osigurati bolja povezanost između navedenih naselja u Općini. Samim time stvoriti će se bolji uvjeti za život lokalnog stanovništva.

Društvena opravdanost projekta: Projekt ima višestruke koristi za ciljanu skupinu i krajnje korisnike projekta. Projektom, točnije rekonstrukcijom nerazvrstane ceste će se omogućiti sigurnije, udobnije, brže i efikasnije prometovanje svih sudionika u prometu, lokalnog stanovništva kao i slučajnih prolaznika i turista. Tako će se direktno utjecati na poboljšanje kvalitete života ciljane skupine te na povećanje njihova zadovoljstva općenito.